Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Identificatie van hoogbegaafdheid:

Waarmee beginnen?

1. Diagnose

Het is belangrijk zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve diagnose te stellen. Wij stellen een diagnose voor die aangepast is aan de noden en het ritme van eenieder.

De kwalitatieve evaluatie (kwalitatieve diagnose) is een belangrijk en bepalend moment voor een goede afname van de IQ-tests (kwantitatieve diagnose). De kwalitatieve evaluatie zorgt voor een eerste begrip en erkenning, zelfs wanneer het gaat om het meedelen van een 'anders zijn'. De mededeling van een 'anders zijn' is niet altijd gemakkelijk te aanvaarden. Het afleggen van een IQ-test wordt erdoor vergemakkelijkt.

IQ-tests werpen een nieuw licht op, via de analyse van sterktes en zwaktes. IQ-test vormen een aanvullende etappe in het zichzelf ontdekken. De analyse van de testresultaten maakt het mogelijk de weg van de persoonlijke ontdekking te bewandelen en zichzelf herop te bouwen. Wanneer men de testresultaten meedeelt/uitlegt en de detectiefase afgesloten wordt, worden tegelijk pistes besproken voor aangepaste begeleiding.

2. Begeleiding

Wat ondernemen eens de diagnose gesteld is? Wij stellen u een persoonlijke begeleiding voor die beantwoordt aan uw noden:

Voor wie? Voor Iedereen! Kinderen, adolescenten en volwassenen / ouders...

Op individuele basis – voor leerproblemen, coaching, een psychologische begeleiding, ...

In groepsverband – naargelang de leeftijd, de werkmethode, hobby's, praatgroep... (groepsverband voor het ogenblik enkel in het Frans).