Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Ateliers voor hoogbegaafde volwassenen en voor ouders van hoogbegaafde kinderen met AD(H)D

De VZW AvanceToi organiseert (voorlopig enkel in het Frans) vier verschillende ateliers voor hoogbegaafde volwassenen en ouders van hoogbegaafde kinderen

1. Atelier voor hoogbegaafde volwassenen

Het herstellen van het zelfvertrouwen gebeurt via een proces van positieve sociale identificatie. De ateliers zijn er met deze bedoeling. Tijdens elk atelier kan u praten over een onderwerp van uw keuze.

Deelnemingsvoorwaarden:

Tarief: 20 EUR, ter plaatste te betalen.

Uur: 20u00 tot 22u30.

Adres: Lokaal 'InterG', Rue Raes de Heers 13 te 4020 Luik

! Reservatie verplicht !

Wilt u reserveren of meer inlichtingen bekomen? Bekijk de agenda des ateliers adultes (enkel in het Frans)

2. Atelier 'onder hoogbegaafden'

Eén vrijdag per maand stellen wij een praatatelier voor. U kan gedurende 2u30 praten, uitwisselen, uw ervaringen delen, in een eenvoudig en gezellig kader, met een drankje bij de hand. U neemt de plaats in die u verkiest: luisteren, discussie, in vraag stellen,...

Deelnemingsvoorwaarden:


Tarief: 12 EUR, betaling verplicht op het rekeningnummer van de vzw. U kan uw kinderen meebrengen: 2 EUR per kind jonger dan 15 jaar (volwassenentarief voor kinderen ouder dan 15 jaar). Er is geen kinderopvang voorzien. 

Uur: 19u30 tot 22u00.

Adres: Lokaal 'InterG', Rue Raes de Heers 13 te 4020 Luik

! Reservatie en betaling op de bankrekening verplicht !

Wilt u reserveren of meer inlichtingen bekomen? Bekijk de agenda des ateliers adultes (enkel in het Frans).

3. Atelier voor ouders van hoogbegaafde kinderen

Om beter je kinderen te leren begrijpen en ze te helpen groeien. Want het leven bestaat uit regels die moeten nageleefd worden en gedragingen die gevolgd moeten worden. Om ieders leven aangenamer te maken, want het is zoveel beter wanneer alles rooskleurig is... Om dingen uit te wisselen. Om andere ouders van hoogbegaafde kinderen te ontmoeten, om samen oplossingen te vinden... want u bent niet alleen!

Deelnemingsvoorwaarden:

Tarief: 20 EUR, ter plaatste te betalen.

Uur: 20u00 tot 22u30.

Adres: Lokaal 'InterG', Rue Raes de Heers 13 te 4020 Luik

! Reservatie verplicht !

Wilt u reserveren of meer inlichtingen bekomen? Bekijk de agenda des ateliers adultes (enkel in het Frans).

4. Praatgroep voor ouders van hoogbegaafde kinderen met AD(H)D

Deze praatgroep wordt geanimeerd door onze neuropsychologe, in samenwerking met TDA/H Belgique. 

De groepen georganiseerd door TDA/H Belgique laten ouders van kinderen met AD(H)D toe hun ervaringen te komen delen... Wij breiden deze groepen uit tot de ouders van kinderen die aan AD(H)D lijden én hoogbegaafd zijn.

Deelnemingsvoorwaarden aan deze praatgroep:

Tarief: 15 EUR en 10 EUR voor leden van TDA/H Belgique die in orde zijn met hun lidgeld. Betaling ter plaatse.

Uur: 20u00 tot 22u00.

! Reservatie verplicht !

Inlichtingen en reservatie bij de neuropsychologen van de VZW Avance Toi

Vindt ook alle informatie op www.tdah.be