Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Preventie

Het risico op het ontwikkelen van een psychopathologie is een heel stuk kleiner wanneer men hoogbegaafheid vroeg ontdekt. Het is dus essentieel om belang te hechten aan detectie. Daardoor kan men aangepaste strategieën opzeten om het ontwikkelen van psychopathologische stoornissen te vermijden.

Het woord hoogbegaafdheid plakken op een bijzondere manier van functioneren hoeft geen probleem te zijn indien men samenhangende informatie / uitleg geeft over wat hoogbegaafdheid betekent in het dagelijks leven. Informatie die mensen toelaat hun aanvoelen te wijzigen en hun gedrag aan te passen en hun moeilijkheden beter te begrijpen.

Welke tekenen moeten de aandacht trekken ?

Hoogbegaafde mensen vertonen vaak:

- Meerdere passies en passionele attitudes
- Een grote nieuwsgierigheid
- Overgevoeligheid, grote emotionaliteit / sentimentaliteit
- Existentiële vraagstellingen
- Oneindige bevragingen
- Weerstand tegen onbegrepen regels, onrechtvaardige of onlogische regels
- Een aparte vorm van humor
- Overdreven gevoeligheid
- Kennishonger, leerdrang
- Sociaal isolement of een zeer sterk sociaal aanpassingsvermogen
- Verwoording van een afwijkend aanvoelen van dingen, ondanks een attitude binnen de 'normen'
- ...