AD(H)D en hoogbegaafdheid

AD(H)D en hoogbegaafdheid

AD(H)D in een paar woorden...

Attention deficit (hyperactivity) disorder is een neurologische stoornis die gekenmerkt wordt door concentratieproblemen met of zonder hyperactiviteit.

De symptomen van AD(H)D zijn erg gevarieerd. Ze gaan veel verder dan wat moeite hebben met het aandachtig blijven. In de DSM IV worden de symptomen in twee grote categorieën geklasseerd: symptomen die te maken hebben met het gebrek aan aandacht en de symptomen die te maken hebben met hyperactiviteit en impulsiviteit.

Wat zeker is is dat een kind dat met A(D)HD worstelt gedrag vertoont dat meer begrip vereist van de volwassenen rondom. Dikwijls worden aanpassingsproblemen vastgesteld, zowel op sociaal als op schools niveau. 

Verband tussen AD(H)D en hoogbegaafdheid:

Vele hoogbegaafde kinderen krijgen uitsluitend de diagnose AD(H)D opgeplakt.

De diagnostische criteria voor AD(H)D en hoogbegaafdheid zijn namelijk sterk gelijkend.

Een kind met een aandachtsprobleem kan onderpresteren op een IQ-test, niet omwille van intellectuele capaciteiten maar enkel al omwille van de problemen met de aandacht. Waardoor de hoogbegaafdheid dus niet uit de test naar voor komt.

Vergis u niet, men kan hoogbegaafd zijn of aan AD(H)D lijden of door beiden gekenmerkt worden! 

Wanneer het aandachtsprobleem van lichte aard is kan het zijn dat het kind zijn of haar aandachtsprobleem compenseert dankzij zijn/haar geheugen. Deze strategie vergt echter veel inspanning, wat een zekere vermoeibaarheid met zich meebrengt. Wanneer de school veeleisender wordt is het mogelijk dat het kind het steeds moeilijker krijgt om te compenseren. Het risico op falen wordt dan groter!

Verhelpen zonder medicatie:

Medicatie wordt dikwijls voorgesteld bij een aandachtsprobleem. Medicatie doet echter niet veel meer dan de moeilijkheden camoufleren. Ze lost niks op. Idealiter wordt een multimodale ondersteuning opgezet rond het kind en zijn/haar gezin.

Aan hoogbegaafde kinderen die aan AD(H)D lijden stellen wij een benadering voor die de aandacht 'heropvoedt' en die rekening houdt met hun atypisch functioneren. Dit gebeurt met behulp van erkende computerprogramma's en spelletjes (voorlopig enkel in het Frans). Op die manier is het mogelijk de inname van medicijnen te beperken.

We stellen ook andere vormen van ondersteuning voor, afhankelijk van de noden van het gezin (coaching van de ouders, hulp op school, ...)

Wat als er andere problemen zijn?

Het komt voor dat door een IQ-test problemen naar voor komen die het kind altijd heeft kunnen maskeren dankzij zijn/haar intellect.

In dit geval kan een neuropsychologisch bilan worden uitgevoerd om een 'cognitieve kaart' te bekomen. Hieruit kunnen de 'aangetaste' maar ook de intact gebleven capaciteiten van het kind worden afgeleid. Er kan worden geopteerd voor een reëducatie zodat het kind doeltreffende strategieën leert gebruiken. I

Inlichtingen en afspraken (enkel in het Frans)