Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Kwalitatieve evaluatie

Men bevindt zich niet meer in het onbekende: "Wat scheelt er? Wat klopt er niet bij ons?" Men staat aan het begin van een bewustwording en een begin van begrijpen.

De kwalitatieve evaluatie is een ondehoud dat gaat over het functioneren van de hoogbegaafde persoon. Het is een belangrijk moment omdat het toelaat een woord te plakken op het verschil. Het is het beginpunt van de aanvaarding en dit maakt het mogelijk zaken te beginnen herstructureren voor de persoon en zijn/haar familie.

De kwalitatieve evaluatie is het beginpunt van de klinische diagnose.

In onze professionele praktijk stellen wij vast dat mensen dikwijls op een gelijkaardige manier tot de vraag naar detectie komen. Het begint vanuit een ‘zich niet goed voelen’ (als kind of volwassene) en waaruit een groter onwelbevinden voor het hele gezin kan ontstaan. Mensen zijn op zoek naar begrip van de situatie, via een diagnose. Ze zoeken naar oplossingen en hebben uitleg nodig waarmee ze zich kunnen identificeren, zich in herkennen.

Tijdens dit eerste onderhoud volgen we een schema dat het dagelijks gedrag van de persoon, het kind, de familie evalueert en daaruit eigenschappen van hoogbegaafdheid naar voor brengt (hyperstimuleerbaarheid, problemen met het tussen de lijntjes lezen of onderliggende / impliciete zaken te begrijpen, een manier van denken die snel afleidt, ...). Een eerste stap bij het meedelen van het ‘anders zijn’ zijn de elementen waarin de persoon, het kind, de volwassene zich kan herkennen, op een verzekerende manier, met een veilig referentiekader.

Erkenning bieden is het doel van de kwalitatieve evaluatie.