Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

IQ-tests

Hoogbegaafdheid en IQ-tests

Na de eerste stappen in het ontdekken van hoogbegaafdheid duikt dikwijls een vraag op...

Moet er een intelligentietest (IQ-test) afgenomen worden?

- Kinderen en adolescenten

Een IQ test is nog steeds het enige onbetwistbare instrument dat hoogbegaafdheid kan doen aanvaarden in een schoolse omgeving. Een test kan dus nuttig zijn om een dialoog te kunnen aangaan met leraars en eventueel aanpassingen te bewerkstelligen. In het algemeen is het afnemen van een IQ-test een manier om te weten te komen of het probleem zich inderdaad daar bevindt. Een test kan ook zelfvertrouwen geven en problemen voorkomen. IQ-tests zijn ook onmisbaar wanneer het gaat over schoolproblemen of falen bij kinderen waarbij men een DYS vermoedt (dyslexie, dysfasie, ...). Vele hoogbegaafde kinderen hebben een DYS-probleem en deze blijven onvoldoende gedetecteerd in deze populatie. IQ-test laten toe heterogeniteit in de resultaten te bemerken en te analyseren. De besluiten moeten in verband gebracht worden met de symptomen op school en de verslagen van paramedici (logopedisten, ergotherapeuten, psychomotorisch therapeut, ...).

- Volwassenen

Voor sommigen zullen IQ-tests niet veel extra bijdragen bij het ontdekken van hun hoogbegaafdheid. Voor anderen is een restresultaat noodzakelijk om in overweging te kunnen nemen dat ze wel eens hoogbegaafd zouden kunnen zijn... Het hele testgebeuren blijft een moeilijke zaak voor volwassenen. Ze zijn het niet meer gewoon tests te ondergaan. Ze zijn bang voor het resultaat, terwijl twijfelen op korte en lange termijn soms lastiger is. Het testresultaat laat de volwassene toe zijn parcours beter te begrijpen, zijn/haar zelfvertrouwen te vergroten en zichzelf als hoogbegaafd persoon beter te aanvaarden.

IQ-tests kunnen op elke leeftijd worden afgelegd

De Wechsler Intelligence Scale wordt in België het meest gebruikt. Deze test is gevalideerd en wordt in heel de wereld gebruikt.

WPPSI-IV (nieuwe versie sinds 2014!) voor kinderen van 2 jaar 6 maand tot 7 jaar 3 maand; WISC-IV voor kinderen van 6 jaar tot 16 jaar 11 maand; WAIS-IV voor adolescenten vanaf 16 jaar, voor volwassenen en ouderen.

De IQ-test is een meetinstrument en blijft onvoldoende om hoogbegaafd te bevestigen of uit te sluiten. Een heel denkproces ondersteund door analyses die verder gaan dan cijfers is nodig om een goede diagnose te stellen. De testresultaten zijn enkel geldig wanneer ze het klinisch beeld dat men door kwalitatieve evaluatie bekomt bevestigen. Een diagnose gesteld door een psycholoog gespecialiseerd in hoogbegaafdheid zal aangepaste en efficiënte hulp toelaten.

Durf uw twijfels bevestigen!