Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafden

Leerproblemen

Leerproblemen bij hoogbegaafde kinderen:

Sommige hoogbegaafde kinderen hebben te kampen met een of meerdere leerproblemen (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, ruimtelijke problemen, taalproblemen, begripsproblemen, ...). In dat geval moet er eerst gezocht worden naar eventuele stoornissen (logopedische evaluatie en/of neuropsychologische evaluatie met verschillende mogelijke uitkomsten: aanwezigheid van stoornissen, afwezigheid van stoornissen of vermoeden van een stoornis met sterke compensatie. Daarna kan een aangepaste aanpak voorgesteld worden, indien nodig. 

Hoe moeilijkheden opmerken bij hoogbegaafde kinderen?

Het is mogelijk dat het hoogbegaafde kind strategieën gebruikt om aan zijn/haar problemen tegemoet te komen (dyslexie, dysfasie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie, dysgraphie,...). Dit kan de detectie bemoeilijken/vertragen en dus ook vertraging opleveren in het aanpakken van het probleem. Wanneer het kind de capaciteiten lijkt te hebben om te slagen maar het toch faalt op school is het altijd aangewezen een globale evaluatie te laten uitvoeren aan de hand van psychomotorische tests (IQ-tests, logopedische tests, neuropsychologische tests). Ook d.m.v. de analyse van de verschillende klinische observaties (moeilijkheden die het kind ondervindt in het dagelijks leven, thuis en op school, bij familie,...).

Welke zijn de voornaamste leerproblemen?

Binnenkort online!

Tot welke hulpverlener kan u zich richten?

Wanneer er een vermoeden van leerproblemen is bij een hoogbegaafd kind is het belangrijk dat het probleem wordt aangepakt door een hulpverlener die bekend is met hoogbegaafde kinderen en die het gewend is met hen te werken. Psychometrische tests zijn niet altijd aangepast aan de hoogbegaafde referentiepopulatie en het is dus belangrijk de resultaten in dat licht te kunnen interpreteren. Klinische observaties zijn erg belangrijk voor het stellen van een precieze diagnostiek.

Cécile Parentelli (logopediste) en Valentine Grognard (neurpsychologe) kunnen u verheldering brengen... (enkel in het Frans).